Not satisfied?

We are sorry to hear that you are not satisfied with your visit to Luciens. We’d like to know what went wrong to prevent this in the future. And you get a free cup of coffee or tea.

Niet tevreden?

Het spijt ons dat u niet tevreden bent over uw bezoek aan Luciens. Graag willen we begrijpen wat er niet goed is gegaan. Zo kunnen we dit in de toekomst voorkomen. En krijgt u een gratis kop koffie of thee.

My complaint concerns in the first place: *

Mijn klacht betreft in de eerste plaats: *

We will further investigate your complaint. We will inform you about this (and you get a free cup of coffee or tea on your next visit to Luciens):
Wij gaan uw klacht verder onderzoeken. U wordt hiervan op de hoogte gebracht (en ontvangt een gratis kop koffie of thee bij uw volgende bezoek aan Luciens):

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.